Servei integral de neteja a comunitats. Disposem de maquinària per realitzar el tractament adequat en tota mena de superfícies.

La neteja d’oficines i despatxos és una tasca indispensable per crear un ambient laboral saludable, afavorint el rendiment de tot l’equip. Amb el nostre servei disminuïm els quadres al·lèrgics i el contagi de virus i malalties en eliminar, amb la neteja diària, els al·lèrgens i microbis.

Oferim serveis de neteja personalitzats, sempre adaptant-nos a la necessitat i la disponibilitat horària del client. Aquestes neteges poden ser puntuals o de manteniment i poden realitzar-se en la totalitat de l’habitatge o únicament en un espai de la llar.

Netegem i tractem qualsevol superfície de vidre, netejant també els marcs i guies de finestres d’edificis, oficines, habitatges particulars, comerços i empreses.

Els nostres serveis en la neteja de pàrquings, consisteixen en l’eliminació de pols i residus sòlids, de forma manual o mitjançant màquines escombradores i fregadores industrials. Treballem amb els productes més indicats per a cada tipus de sòl a tractar.

Disposem de personal especialitzat en  treballs verticals, amb experiència i formació. Utilitzem equips i productes homologats que garanteixen un òptim resultat. 

Aquests serveis es realitzen amb l’ajuda d’elevadors o sistemes alternatius, amb productes específics per a cada tipus de neteja i garantint en tot moment la seguretat del personal.

Realitzem la neteja de tota mena de grafit sobre qualsevol superfície, amb les tècniques, maquinàries i productes més avançats del mercat per garantir el resultat final, arribant a restaurar completament les superfícies afectades.

Realitzem neteges de final d’obra en comunitats, habitatges particulars, locals comercials, fàbriques i tota mena d’instal·lacions, realitzant totes les tasques de desempolsat, neteja, desinfecció i eliminació de restes d’obra, aportant productes i maquinària industrial amb les tècniques més noves de mercat, per garantir un òptim resultat final i adaptant-nos als terminis de lliurament dels nostres clients.

Oferim els nostres serveis de consergeria, amb personal qualificat i de confiança, realitzant serveis de neteja, suport als veïns, vigilància, gestió i control d’instal·lacions / equips i avís immediat de qualsevol incidència que es pugui produir. Vetllem perquè es compleixin les normes específiques de la comunitat, neteja programada de l’edifici i de les zones comuns, gestió de correu i paqueteria, retirada d’escombraries. Totes aquelles tasques específiques que el client hagi sol·licitat al pla de treball.

Desallotjament i buidatge de tota mena d’espais i posterior trasllat a abocador autoritzat o de reciclatge. Realitzant el servei d’una manera eficaç i amb les màximes garanties.

Disposem de personal especialitzat en el tractament de superfícies. Els tractaments de rebaixat, polit i abrillantat de sòls es realitzen amb maquinària i productes específics per a cada tipus de paviment, garantint el resultat final.

Disposem d’un departament especialitzat, altament qualificat i amb formació continuada. Apliquem noves tecnologies del sector en l’eliminació de tota mena de plagues, amb la màxima professionalitat i rapidesa com insectes, escarabats i rosegadors amb la màxima professionalitat. Oferim tractaments puntuals i de manteniment per a garantir la completa eliminació de plagues.

Després de la neteja de les instal·lacions, realitzem una desinfecció mitjançant productes químics i / o generadors d’ozó, amb la màxima seguretat i garantia.

Per què volen treballar amb nosaltres?

PROFESSIONALITAT, SERIETAT I EFICÀCIA

La nostra llarga experiència en el sector ens permet conèixer les necessitats dels nostres clients oferint eficàcia, qualitat, rapidesa i un servei especialitzat i de confiança. 

Pressupost sense compromís

ET DONEM RESPOSTA EN 1 DIA